Pedodonti (Çocuk Dişhekimliği) Tanımı


Pedodonti nedir?
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği), 0-14 yaş arası çocuk ve ergenlerin ağız-diş dokularındaki hastalıkları tedavi eden ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapan bir bilim dalıdır.


Pedodontist kimdir?
6 sene süren diş hekimliği eğitimi sonrası 3 senelik pedodonti doktora programından mezun olan ve çocuklara uygulanan her türlü tedavi ve koruyucu diş hekimliği işlemlerinde uzmanlaşan diş hekimlerine Pedodontist (Çocuk diş hekimi) denir.
Pedodontist neden önemlidir?
Çocuk tedavisi özel ilgi gerektirmektedir. Çocuk psikolojisini iyi bilmek, onları korkutmadan diş hekimi koltuğuna alıştırmak ve diş temizliği hakkında bilgilendirerek hayatları boyunca sağlıklı dişlerle yaşayabilmelerini sağlamak gerekmektedir.

Çocukta diş hekimi muayenesi ne zaman başlamalıdır?
 Çocuklarda çok erken yaşlarda biberon çürüğü görülebildiği için, ilk diş hekimi muayenesinin ortalama 1 yaş civarında yapılması daha sonra oluşabilecek olumsuzlukları önleyecektir.Çocuklarda Süt Dişlerinin Önemi
Süt diş dizisi tamamlandığında ağızda 8 kesici, 4 köpek ve 8 azı dişinden oluşan toplam 20 süt dişi vardır. Süt dişleri geçici olduğu için ebeveynler tarafından genellikle nasıl olsa bu dişler değişecek denerek pek önemsenmez. Oysa, tedavi edilmeyen süt dişi çürükleri, ağrıkötü kokuçiğneme zorluğu, beslenme bozukluğu, çirkin görüntülerdiş çarpıklığıçene gelişiminde bozukluk vegenel sağlık problemlerine (romatizmadan kalp rahatsızlıklarına kadar) varan problemlere sebep olabilecektir. Dolayısıyla süt dişlerindeki çürükler, "nasıl olsa yerine yenileri gelecek" yanılgısına düşmeden tedavi edilmelidir.
Pedodontide uygulanan koruyucu tedaviler


Bunlar üç kısma ayrılır: Fluorid Uygulaması, Fissür Örtücüler ve Yer Tutucular. Şimi bunlar hakkında kısa bilgiler verelim...
  


  • Fluorid Uygulaması
Fluorid, dişlerin çürümesini önleyen ve dişlerin yapısını kuvvetlendiren bir elementtir. Çocuklar çoğu zaman dişlerini fırçalamayı ihmal ettikleri için dişlerinin çürüğe karşı direnç kazanabilmeleri için yeterli fluorid almamış olurlar. Bu durumu önlemek için profesyonel yüzeysel fluorid uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulama, üç ayda bir düzenli olarak yapılırsa faydalı olmaktadır.

  • Fissür Örtücüler
Çürük oluşumunu engellemek üzere çürüklerin genelde başladığı yerler olan fissürlere (dişlerin çiğneme yüzeylerindeki girinti ve çıkıntılar) uygulanan, şeffaf veya beyaz renkte akışkan maddelere denir. Uygulama ile şeker, çikolata vs. gibi çürük oluşturucu maddelerin dişin yüzeye tutunmasını ve o girintilerden girerek dişi çürütmesini önler, ayrıca içersinde bulunan fluorid sayesinde dişin diğer bölgelerinin de çürümemesine katkıda bulunur.

  • Yer Tutucular
Süt dişleri alttan gelen daimi dişlerin baskısıyla köklerinin erimesi sonucu düşer. Fakat bazen sütdişleri bir darbe sonucu veya çürük nedeni ile çekime bağlı olarak zamanından önce kaybedilebilir. Erken süt dişi kayıplarında, alttan gelen daimi dişin yerini korumak amacıyla “yer tutucu olarak adlandırılan apareyler kullanılır. Yer tutucular, komşu dişlerin çekim boşluğuna hareket etmelerini önleyerek sabit kalmalarını sağlar. Sabit (Tek taraflı eksikliklerde) ve Hareketli Yer Tutucular (Çift taraflı eksikliklerde) vardır.
Genel anestezi ile diş tedavisi


Genel Anestezi ile diş tedavisi nedir?

Anestezi uzmanı tarafından, bazı ilaçlarla hastada oluşturulan derin uykudur. İşlem sırasında anestezi uzmanı, hastayı monitörize ederek nabzını ve tansiyonunu takip eder. Çocuk, operasyon sonrası ilaçların etkisi ile ağızda yapılan diş işlemi, ağrıyı, hoşlanmadığı sesleri, vb. hatırlamayacağından psikolojik travmaya da maruz kalmaz. Bu durum, çocuğun daha sonra ki seanslarda diş tedavisine gelişini kolaylaştıracaktır. Uygun hastalara yapılan bilinçli sedasyon, hastaya ve hekime sağladığı avantajlar düşünüldüğünde, harcanan emek ve zamanın buna değer olduğu görülmektedir.


Güvenli midir?

Sedasyon, çocuklarda güvenli olarak kullanılabilmektedir. Intravenöz (damar içi) sedatif ve analjezik ilaçlar uygulanır. Doz ayarlaması kiloya göre yapılır. Diş tedavisi işleminin süresine göre ek dozlar verilebilir. Tek seansta birçok diş tedavisini yapmak mümkündür (çekimler, dolgular gibi) İşlem bittikten bir müddet sonra hasta evine gidebilecek duruma gelir.